Vánoční shromáždění 2022

Rok se s rokem sešel opět o něco rychleji než dříve, a tedy si znovu budeme připomínat ten největší dar, jaký kdy člověk dostal – Ježíše Krista.

Díky Jeho oběti se nám dostalo milosti smíření s Bohem, abychom mohli být spaseni a mohli se po odchodu z těla vrátit k tomu, kdo nás stvořil, k Bohu, našemu Otci.

Narození Krista v těle si připomeneme na vánočním shromáždění v neděli 18. prosince 2022 v obyvklém čase 9.30 hod.

Srdečně zveme všechny, kdo Ježíše osobně znají, ale i ty, kdo touží dozvědět se o Něm a Jeho příběhu víc, než co se doslechnou v médiích, ve škole nebo jinde.

Těšíme se na vás!

KSDC