Pavel a Ester Kolegarovi v Děčíně

V neděli 5. února 2023 jsme se mohli těšit ze služby manželů Pavla a Ester Kolegarových.

Foto: Harvest International

Pavel a Ester Kolegarovi

Jejich služba měla dvě části – dopoledne přinesl Pavel slovo na téma Vydávej ovoce tam, kde jsi, odpoledne pak Pavel s Ester vyprávěli o svých cestách k Bohu a o jejich společné cestě s Bohem. Pavel je pastorem KS Ostrava a členem Rady Církve Křesťanská společenství.

Manželé Kolegarovi prošli mnoha úskalími a Bůh jejich věrnost a vydanost zkoušel jak při jejich studijně pracovním pobytu v USA, tak při naplňování vize založení sboru v Jeseníku. Dozvěděli jsme se mnohé o jejich ročním studiu na biblické škole Barryho Wisslera v Pensylvánii v USA, jak je to ovlivnilo
a nasměrovalo pro službu, i o tom, jak ve službě došli až do KS Ostrava.

Pavel a Ester Kolegarovi v Děčíně
 5. února 2023
 9.30 h - shromáždění, slovo Pavel Kolegar
 13.30 - odpolední setkání s oběma manželi
Pavel s Ester sloužili dlouhou řadu let jako vedoucí právě v KS Jeseník, odkud je Bůh povolal před dvěma lety do Ostravy, kde nyní vedou tamní sbor KS a založili a vedou Biblickou školu služby. Ester v sobotu 4. února 2023 sloužila také na Isacharské konferenci v Litvínově.

Děkujeme!

KSDC