Za Ukrajinu

Vpád ruských vojsk na území Ukrajiny nenechal v klidu ani naši církev. Hned od počátku bylo zřejmé, že konflikt uvede do pohybu značné množství běženců prchajících před válkou. A protože díky Boží milosti máme ve sborové budově několik místností, které mohou posloužit těmto lidem jako dočasné útočiště, během prvního týdne invaze jsme prostory upravili tak, aby v nich utečenci mohli nějakou dobu žít.

V pátek 11. března 2022 jsme dokončili valnou část úprav včetně nákupu postelí a dalšího nábytku a ještě ten večer jsme mohli přivítat první rodinu – maminku s dcerou z města Irpiň poblíž Kyjeva. Za zmínku jistě stojí, že k nám přijeli díky spolupráci s ruským pastorem, jenž už nějakou dobu působí v Česku a nyní pomáhá Ukrajincům. Dva manželské páry z naší církve jsou pak ukrajinským hostům ku pomoci v provozních věcech v ubytování a při vyřizování všeho potřebného na úřadech či zorientování se ve městě. Další ukrajinskou rodinu pak ubytovali jiní manželé z našeho sboru ve volném bytě ve svém domě. A ještě se připravuje další byt v Děčíně – očekáváme, že další běženci budou následovat a že se tedy bude velmi hodit.

Kromě toho jsme v souladu s Písmem zahájili také intenzívní modlitební aktivitu – každý večer ve 20 hodin se scházíme na on-line modlitebních večerech s hlavním tématem přímluv a duchovního boje za Ukrajinu a vyprošujeme Boží ochranu pro všechny, kteří svou vlast brání nebo ji nemohli z různých důvodů ani na čas opustit. Budeme v tom pokračovat tak dlouho, jak bude třeba.

„Naše srdce jsou pohnuta vším tím děním, které žel na Ukrajinu dopadlo, a tak se snažíme pomoci alespoň tím, čím jako církev můžeme – ubytováním běženců, modlitbami a finanční podporou. Podařilo se nám vybrat a ve spolupráci s Nadačním fondem KMS na Ukrajinu cíleně odeslat 50 000,- korun na pomoc lidem, kteří se kvůli válce ocitli v krizové životní situaci. V první řadě si ale samozřejmě přejeme, aby válka, která přináší tolik nespravedlnosti, co nejdříve skončila. Soud ovšem nenáleží nám, ten patří našemu Pánu,“ říká pastor našeho sboru Jan Cvejn.