Kázání – audio


(Nahrávky pro členy sboru zde)                     (Starší nahrávky (2017 a starší) pro členy sboru zde)

Kazatel - Jan Cvejn

Ne 13.11.2022Jan CvejnMějte zájem o druhé
Když 12 000 lidí ze 154 národů chválí Boha
Ne 6.11.2022Jan CvejnSlyším, když Bůh mluví
Kde je tvé "Boží" křeslo?
Ne 23.10.2022Jan CvejnProměň se do Kristovy podoby
Ne 9.10.2022Jan CvejnBůh jako otec
Ne 25.9.2022Jan CvejnPán Ježíš přijde znovu
Ne 18.9.2022Jan CvejnVize KS pro tvůj život
Kafe s Bohem
Ne 18.9.2022Jan CvejnVize KS – příloha ke kázání (pdf)
Ne 11.9.2022Jan CvejnPoslední soud
Ne 4.9.2022Jan CvejnOsobní letnice každého křesťana
Ne 28.8.2022Jan CvejnPane, otevři mi oči, ať vidím
Ne 10.7.2022Jan CvejnKdo (ne)bude v nebi
Ne 26.6.2022Jan CvejnJežíš, zachránce života (ČRo Vltava)
Ne 26.6.2022Jan CvejnJežíš, zachránce života
Ne 29.5.2022Jan CvejnZtráta a zisk pro Krista
Ne 22.5.2022Jan CvejnBoží království mezi námi
Ne 1.5.2022Jan CvejnMusí mé já zemřít pro Ježíše?
Ne 17.4.2022Jan CvejnUkřižování a vzkříšení Ježíše
Pá 15.4.2022Jan CvejnSedm Ježíšových slov na kříži
Ne 10.4.2022Jan CvejnJežíšův a náš boj
Ne 3.4.2022Jan CvejnTvé jméno jsem si vyryl do dlaní
Ne 27.3.2022Jan CvejnNeodbytná modlitba a modlitba víry
Ne 20.3.2022Jan CvejnKonej svou práci pro Boha důkladně
Ne 13.3.2022Jan CvejnO srdci člověka
Ne 20.2.2022Jan CvejnModlitba
Ne 23.1.2022Jan CvejnPomíjitelnost a nepomíjitelnost
Ne 16.1.2022Jan CvejnBoží plán č. 5 – pro tebe: Být v Boží blízkosti
Ne 2.1.2022Jan CvejnVize 2022 podle Řím 12 (Boží plán č. 3)
Ne 12.12.2021Jan CvejnChvalozpěv Marie, prorocké slovo Zachariáše
Ne 5.12.2021Jan CvejnBoží plán č. 2 (Zachariáš, Alžběta a Marie)
Ne 28.11.2021Jan CvejnBoží plán č. 1 – pro tebe
Ne 8.3.2020Jan CvejnPokání a ovoce života (19.9 MB)
Ne 23.2.2020Jan CvejnDva bratři (30.9 MB)
Ne 16.2.2020Jan CvejnHorlivá modlitba (39,7 MB)
Ne 13.1.2019Jan CvejnUčedníci na lodi (27,7 MB)
Ne 22.4.2018Jan CvejnVstupenka do nebe (29,1 MB)
Ne 28.1.2018Jan CvejnPozvání do Božího království (37,4 MB)
Ne 25.6.2017Jan CvejnStřež své srdce (20,3 MB)