Dějiny církve

Už 4. ledna 2018 začíná v KS Děčín desetidílný cyklus večerů Dějiny církve. Pravidelně vždy první a třetí čtvrtek v měsíci, vždy od 18:30. Nejdříve bude asi 45 minut přednáška k tématu a potom čas k diskuzi a otázkám. Je možné se účastnit celkého cyklu, ale i jen jednotlivých večerů. Vždy je třeba se předem přihlásit na kontakt sboru. Témata večerů jsou tato:

1.   setkání:       4.1. 1. Církev prvních staletí – správa, koncily, osobnosti
2.   setkání:       18.1. 2. Papež – vznik funkce a její vývoj, některé osobnosti papežů v průběhu dějin
3.   setkání:       1. 2. 3. Počátky křesťanství v oblasti dnešních Čech a Slovenska – Konstantin a Metoděj
4.   setkání:       15.2. 4. Křížové výpravy
5.   setkání:       1.3. 5. Jan Hus – pokus o českou reformaci církve
6.   setkání:       29.3. 6. Martin Luther – německá reformace
7.   setkání:       5.4. 7. Stará Jednota bratrská
8.   setkání:       3.5. 8. Jednota bratrská – 2. část
9.   setkání:       17.5. 9. Jan Amos Komenský