Celostátní slavnostní shromáždění Církve KS v Praze

Srdečně vás zveme 3. června na Celostátní slavnostní shromáždění Církve Křesťanská společeství v Praze od 14 hodin.

KDE: Hotel Olšanka. Vypravujeme zvláštní autobus, přihlašte se. Odjezd v 11 hodin z autobusového nádraží. Ještě jsou volná místa. Cena 250 Kč.

Téma: Budeme vypravovat o Hospodinových skutcích  (Ž 78)

Káže Marek Prosner, nový Senior CKS a Dan Drápal, emeritní senior, který Markovi P. požehná.

Společná památka Večeře Páně.

Chvály:  Mosaika Worship (KS Hr.Králové)

Služba dětem a dorostencům 12+ zajištěná.

Bohoslužba v KS Děčín nebude.