Za Ukrajinu

Vpád ruských vojsk na území Ukrajiny nenechal v klidu ani naši církev. Hned od počátku bylo zřejmé, že konflikt uvede do pohybu značné množství běženců prchajících před válkou. A protože díky Boží milosti máme ve sborové budově několik místností, které Pokračovat …