Bohoslužby

Nedělní shromáždění

Bohoslužby jsou každou neděli od 9.30 v naší budově v Březové ulici 394/60 na Starém Městě v Děčíně, vchod z Rakovnické ulice na křižovatce s Úzkou ulicí.  
Součástí těchto shromáždění jsou chvály (moderní písně) a kázání Božího Slova. Často zaznívají různá svědectví ze života lidí o jejich zkušenostech s Bohem.Také bývají modlitby za uzdravení a jiné potřeby a problémy příchozích.
Program pro děti
V čase nedělního shromáždění probíhá program pro dětí tzv. Besídka či Nedělní škola. Zde je pro děti připravován speciální program uzpůsobený jejich věku. Děti jsou zde rozděleny do dvou skupin: 4 – 7 let a 7 – 12 let.O děti se starají dobře vyškolení učitelé. Obsahem činností s dětmi jsou dětské křesťanské písně a biblické vyučování formou vyprávění, her, kvízů soutěží a pomocí různých obrázků a názorných pomůcek. Nakonec jsou různé výtvarné činnosti a volný program, např. pohybové hry.Pro děti jsou v průběhu roku další akce, které jsou otevřené i pro jejich kamarády, hosty a rodiče (výlety, sportovní vyžití, vycházky, letní tábory a na konci roku dětská vánoční slavnost s dárečky).
Večery chval a modliteb
… jsou každý druhý čtvrtek v měsíci od 18 hodin.