Večer chval a modliteb

13.10.2022
18:00 - 20:00

Budeme chválit Otce, Syna i Ducha svatého a vzývat Jeho jméno nad námi.