Týden půstu a modliteb

16. - 23.2.2020

Od západu do západu slunce staršovstvo vyhlašuje týden půstu a modliteb pro celý sbor. Každý se zapojí podle svých možností.

Ve středu od 18:00 modlitební setkání mužů

Ve čtvrtek od 18:00 modlitební setkání žen

V pátek mládež (Cafebar)