Pracovní setkání skupiny rozvoje sboru

14.3.2020
10:00 - 15:00

Setkání i s obědem nového týmu, který hledá a modlí se ohledně budoucích věcí ve sboru.