Modlitební polonoc sboru

21.2.2020
18:00 - 23:59

Každý se může přijít modlit do sboru v jakoukoliv hodinu od 18 do 24 hodin a modlit se tam sám či s dalšími. Budou vytopeny prostory v 1. p. - první část, tj. malá klubovna, kuchyňka a pastorna a také sál v přízemí.