Letní pastorálka CKS v Dlouhém

12. - 18.7.2020

Téma:

Efezským 4:11  A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele,
12  aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova,
13  dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti ...