Dětský den na zahradě sboru

20.4.2019
14:00 - 17:00

Nejen pro děti, ale celé rodiny.

Podrobnosti v oznámeních a u: Matěj Písařík tel. 723 327 765