Celostátní slavnostní shromáždění Církve KS v Praze

3.6.2018
14:00 - 16:30

Bohoslužba v neděli 3.6.2018 v CKS Děčín nebude.

Celostátní slavnostní shromáždění KS v Praze od 14 hodin.

KDE: Hotel Olšanka. Vypravujeme zvláštní autobus, přihlašte se.

Káže Marek Prosner, nový Senior CKS a Dan Drápal, emeritní senior, který Markovi P. požehná.

Služba dětem a dorostencům zajištěná

Téma: Budeme vypravovat o Hospodinových skutcích  (Ž 78)