Bohoslužba s evangelizací na Mariánské louce od 14 hodin

24.6.2018
14:00 - 16:00

Dopoledne shromáždění v KS Děčín NEBUDE.

Odpoledne od 14 hodin budeme s ostatními církvemi AC, BJB a CB na Mariánské louce.

Program: Písně, chvály, svědectví, minikázání, prodej knih a Biblí a letáčky k dispozici.

Předpokládaný konec asi v 16 hodin.