Dějiny církve 9. Jan Ámos Komenský

17.5.2018
18:30 - 20:00

Poslední díl semináře. Snad někdy v budoucnu budou ještě další témata.

Děkujeme Ivě Jeníčkové za přípravu všech seminářů. Bylo to výborné. Kdo jste se nemohli účastnit, máte možnost poslechnout si nahrávky a vyžádat si pracovní listy k jednotlivým tématům.