Večer chval a modliteb v AC 22.2.2018

Večer chval a modliteb děčínských církví byl moc požehnaný. Mohli jsme zakusit čas v Boží blízkosti, v uctívání Pána, prorocká slova a slova povzbuzení a také modlitby pokání a touhy po Božím jednání v osobním životě při novém vydání se Pánu.

Celý večer se nesl v tématu Boží pokoj: Pro město, pro Rómy – aby Pán povolal další služebníky pro tento národ v našem kraji (zemi), pro mě osobně (každého přítomného) a pro církev. Krátké video chval

Na závěr měl každý možnost vyznávat své strachy , úzkosti a starosti a přijímat Boží pokoj, který převyšuje každé pomyšlení a střeží naše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 6,6-7

Také proběhla sbírka na 45 ks židlí, které v těchto dnech AC v Děčíně zakoupila. Kdo by chtěl ještě může přispět převodem na účet sboru nejpozději do konce příštího týdne.

Další děčínský Večer chval a modliteb bude 26. dubna v Církvi bratrské.